Chirurgická ambulancia

... už čoskoro

Ponúkané služby:

- poradenstvo v oblasti chirurgie ruky pri poúrazových stavoch

- športových úrazov.

- chronických degeneratívnych ochoreniach (artróza kĺbov)

- úžinových syndrómov periférnych nervov (syndróm karpálneho kanála)

- úžinových syndrómov šlachového aparátu (skákavý prst)

- korekcie jaziev

- rekonštrukcie lalokovými plastikami

Objednajte sa
na vyšetrenie