Štandardný prístup

  • základná vstupná diagnostika
  • bez možnosti objednania sa na konkrétny termín
  • málo času na pacienta
  • modelový návrh postupu liečby (pokus/omyl)
  • obvyklé nasadenie liekov
  • vyhodnocovanie správnosti liečby
  • stanovenie nového postupu liečby

Objednajte sa
na vyšetrenie