Prečo PREMEDIX

"Najväčším benefitom je ČAS a VČAS!"

Precízna medicína je maximálne personalizovaná zdravotná starostlivosť na najvyššej ľudskej, medicínskej, vedeckej a technologickej úrovni, ktorú sa zaväzujeme poskytovať:

  1. ľudská úroveň: Osobný prístup k pacientom charakteru rodinného lekára.
  2. medicínska úroveň: Špičkoví, medzinárodne uznávaní lekári. Systém kontinuálneho vzdelávania a testovania lekárov.
  3. vedecká úroveň: Vedecky aktívni lekári, publikujúci a prednášajúci na medzinárodných fórach. Využívanie najmodernejších vedeckých metodík, ako napr. genomika, metabolomika, mikrobiomika a pod.
  4. technologická úroveň: Využívanie inovatívnych medicínskych technológií, ako napr. telemedicína, inteligentné monitorovanie, umelá inteligencia, pokročilé zobrazovacie metódy a pod.

 

Objednajte sa
na vyšetrenie