Ambulancia funkčných porúch trávenia

Lekár:
MUDr. Barbora Kašperová

adresa: Jelšová 1, 831 01 Bratislava
telefón: +421 950 594 700

Funkčné poruchy trávenia zahŕňajú chronické, opakujúce sa gastrointestinálne ťažkosti, pri ktorých nebola bežnými dostupnými vyšetreniami dokázaná jasná príčina stavu. Najčastejšou funkčnou dyspepsiou je syndróm dráždivého čreva. Podľa najnovších výskumov vieme, že 60-70% pacientov so syndrómom dráždivého čreva má patologické zmeny v mikroflóre, klasifikované ako syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO). Ide o zvýšené množstvo baktérií v tenkom čreve alebo o narušenú skladbu bakteriálnych kmeňov, čo spôsobuje poruchy trávenia a v závažnejších prípadoch aj zhoršuje funkciu iných orgánov. Liečba SIBO si vyžaduje individuálny prístup a pátranie po vyvolávajúcej príčine, nakoľko až u 2/3 pacientov sa ochorenie po preliečení antibiotikami vracia. Poradňa je určená pre pacientov s dyspeptickými ťažkosťami ako je nafukovanie, hnačky/zápchy, kŕče brucha spojené s jedlom, pocit plnosti, syndróm dráždivého čreva, iné reakcie na potraviny. 

Na diagnostiku sa využívajú dychové testy na vylúčenie prítomnosti vodíkového a metánového SIBO, zhodnotenie ťažkostí pomocou dotazníkov, odbery krvi a stolice.

V liečbe sa využíva: úprava stravovacích návykov, režimové opatrenia, antibiotiká a podporná liečba (napríklad tráviace enzýmy, prokinetiká, antihistaminiká). 

Ambulancia nenahrádza gastroenterologické vyšetrenie, naopak, je žiaduce aby boli pacienti v sledovaní u gastroenterológa a mali iné závažné príčiny dyspepsie vylúčené.

Vstupné vyšetrenie na ambulancii funkčných porúch trávenia zahŕňa:

Rozhovor s pacientom za účelom získania potrebných informácií
Vyhodnotenie vopred vyplneného dotazníka
Preštudovanie prinesenej zdravotnej dokumentácie
Základné fyzikálne vyšetrenie
Návrh ďalšieho diagnostického postupu (napríklad doplnenie laboratórnych odberov krvi, stolice, dychového testu, USG)
 

Kontrolné vyšetrenie na ambulancii funkčných porúch trávenia zahŕňa:

Vyhodnotenie vykonaných diagnostickych postupov navrhnutých pri vstupnom vyšetrení
Návrh liečebného postupu
Návrh ďaľších kontrol prípadne diagnostických vyšetrení
 

Počas ďaľších kontrolných vyšetrení lekár zhodnotí výsledky a efekt liečby, navrhne prípadnú zmenu liečby, diétnych opatrení, alebo ďaľších diagnostických postupov.

Objednajte sa
na vyšetrenie