Endokrinologická ambulancia

Zaoberáme sa žľazami s vnútorným vylučovaním a hormónmi

Lekári

 
MUDr. Marián Štrbák
 

 

 
 
adresa: Jelšová 1, 831 01 Bratislava
telefón: +421 950 594 700 (dopoludnia)
 +421 951 504 125 (popoludní)
 
 
Klinická endokrinológia sa primárne zaoberá chorobami žliaz s vnútorným vylučovaním. Medzi tieto žľazy zaraďujeme hypofýzu, štítnu žľazu, prištítne telieska, nadobličky, vaječníky a semenníky. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním môžeme jednoducho rozdeliť medzi stavy s poruchou ich funkcie (kedy dochádza k nadmernej alebo naopak nedostatočnej tvorbe hormónov) a ďalšou skupinou sú nádorové ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním. Endokrinológ sa zaoberá aj metabolickými ochoreniami kostí (osteopénia a osteoporóza) a poruchami výživy. 
 
Vstupné komplexné endokrinologické vyšetrenie v našej ambulancii zahŕňa:
  • Odobratie anamnézy - rozhovor s pacientom za účelom získania potrebných informácií, preštudovanie prinesenej zdravotnej dokumentácie 
  • Základné fyzikálne vyšetrenie pacienta 
  • Ultrasonografické vyšetrenie štítnej žľazy (ak je potrebné)
  • Návrh ďalšieho postupu (diagnostického - ak treba doplniť ďalšie vyšetrenia a liečebného - ak je potrebná liečba)
 
Na kontrolné endokrinologické vyšetrenie objednávame pacientov, ktorých už poznáme. Slúži na kontrolu stavu pacienta po nasadení liečby alebo kontrolu zistených abnormalít.

Telefonická konzultácia po vyšetrení slúži na oznámenie výsledkov zrealizovaných laboratórnych a iných vyšetrení a odporučenie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu.
 

Objednajte sa
na vyšetrenie