Maximálna prevencia

Výsledkom je komplexná a kompletná informácia o Vašom aktuálnom a budúcom zdravotnom stave, ale aj návod, ako si zdravie udržať čo najdlhšie.

Proces diagnostiky: 

 • podrobný rozhovor s lekárom,
 • odobratie vzorky DNA neinvazívnym sterom,
 • kardiologické vyšetrenie,
 • odber krvi,
 • vyhodnotenie špičkovým konzíliom našich lekárov,
 • komplexný posudok zhotovený konzíliom našich odborníkov bude zrozumiteľnou cestou prediskutovaný osobným rozhovorom medzi lekárom a vami,
 • výstupom je váš osobný podrobný plán skríningu a prevencie ušitý na mieru.

Celý program vzhľadom na široký záber vyšetrení klient absolvuje v priebehu šiestich až ôsmich týždňov.

OPIS PROGRAMU

Komplexné vstupné vyšetrenie

 • Podrobná anamnéza
 • Zistenie preferencií klienta

Panel laboratórnych, zobrazovacích a funkčných vyšetrení:

 • Genetické vyšetrenie
 • Krvné odbery
 • 12 – zvodové EKG
 • Echokardiografia
 • Ultrazvuk ciev
 • Ultrazvuk brucha
 • Ultrazvuk dolných končatín
 • Záťažové vyšetrenie
 • Inteligentné monitorovanie biologických funkcií na čas podľa individuálnych potrieb klienta
 • Tlakový Holter
 • Vyšetrenie moču
 • Nutričné poradenstvo

V prípade potreby:

 • RTG
 • CT
 • MR
 • Hemocult

Integrácia výsledkov

 • Konziliárne zhodnotenie výsledkov
 • Vypracovanie diagnostického reportu
 • Vypracovanie skríningového reportu
 • Vypracovanie preventívno – terapeutického reportu

Výstupné stretnutie s pacientom

 • Odovzdanie a vysvetlenie reportu
 • Doladenie odporúčaní podľa preferencií klienta
 • Dohodnutie ďalšieho sledovania podľa potreby

Objednajte sa
na vyšetrenie