Odborne o precíznej medicíne

Využívame maximálnu personalizáciu založenú na najmodernejších medicínskych technológiách a vedeckých poznatkoch. Aby sme mohli preventívne terapeutické postupy ušiť na mieru pacienta, použijeme prístupy precíznej medicíny.

GENOMIKA
Vďaka genotypizácii vieme vyšetriť státisíce mutácií zodpovedných za predispozíciu k desiatkam rôznych ochorení. Tie dokážeme odhaliť pred ich vypuknutím a iniciovať tak včasné preventívne opatrenia. Dopredu ziťujeme odpovede organizmu na rôzne lieky a nastavujeme liečbu podľa individuálnych potrieb pacienta. Následne podľa genotypu nastavíme optimálnu výživu a pohybovú aktivitu.

 

NEPRETRŽITÝ MEDICÍNSKY DOHĽAD
Pomocou inteligentného monitorovania sme schopní na diaľku monitorovať biologické funkcie, ktoré sa zaznamenávajú na náš zabezpečený medicínsky portál. Údaje o artériovom tlaku, srdcovej frekvencii a jej variabilite, EKG signáli, telesnej hmotnosti, frekvencii dýchania, telesnej aktivite, teplote a pod. sú následne spracované algoritmami umelej inteligencie, vďaka ktorým vieme okamžite rozoznať a dokonca aj predvídať potenciálne zhoršenie zdravotného stavu, prípadne zachytiť rozvoj ochorenia v najvčasnejšom štádiu. Takýmto prístupom zaručujeme klientovi maximálne bezpečie nepretržitým medicínskym dohľadom v pohodlí jeho domova.

 

KOMPLEXNÉ VYŠETRENIA
Ultrasonografia celého tela, záťažové vyšetrenie, krvné odbery a stanovenie klasických aj moderných biomarkerov širokého spektra ochorení.

 

EXAKTNÁ INTERPRETÁCIA
Pacient sa dostane včas ku komplexnému vyhodnoteniu  v kompletnom rozsahu. Sledovaním najnovších medicínskych trendov dokážeme zabezpečiť exaktnú interpretáciu týchto výsledkov a nastaviť optimálnu preventívnu a terapeutickú stratégiu.

 

DIALÓG S PACIENTOM
Otvorená a pravdivá komunikácia s pacientom je pre nás v terapeutických procesoch nenahraditeľná. Pacienta do liečebného procesu aktívne zapájame. Po odovzdaní objektívnych lekárskych informácií ostáva výber liečebnej stratégie na ňom.

 

Precízna medicína a náš prísľub
Precízna medicína je maximálne personalizovaná zdravotná starostlivosť na najvyššej ľudskej, medicínskej, vedeckej a technologickej úrovni, ktorú sa zaväzujeme poskytovať:
ľudská úroveň: Osobný prístup k pacientom charakteru rodinného lekára.
medicínska úroveň: Špičkoví, medzinárodne uznávaní lekári. Systém kontinuálneho vzdelávania a testovania lekárov.
vedecká úroveň: Vedecky aktívni lekári, publikujúci a prednášajúci na medzinárodných fórach. Využívanie najmodernejších vedeckých metodík, ako napr. genomika, metabolomika, mikrobiomika a pod.
technologická úroveň: Využívanie inovatívnych medicínskych technológií, ako napr. telemedicína, inteligentné monitorovanie, umelá inteligencia, pokročilé zobrazovacie metódy a pod.

 

Objednajte sa
na vyšetrenie