Precízny prístup

  • analýza DNA vzorky
  • celotelová diagnostika
  • dostatok potrebného času na pacienta
  • vytvorenie komplexného posudku
  • eliminácia neefektívnosti pokusov a omylov
  • objektivita informácií
  • nastavíme optimálnu preventívnu a terapeutickú stratégiu

Objednajte sa
na vyšetrenie